Manmorlak (Billy Goat Plum)

Manmorlak (the billy goat plum, Terminalia ferdinandiana) has edible fruits. It flowers, then takes a while for the fruits to ripen. We eat the ripe fruits that fall to the ground. We find it growing in open woodlands, as well as on hills, rocky areas and gravelly country (kudjehdjedjelk). Children today don’t know much about bush foods, they just get takeaway and shop food. But the old people used to gather and eat this food.

Manmorlak makka kundulk dja manme kakarrme manbu ngarringun. Bu kare kanguybun kakukdangen kadjolengmen wanjh ngarrire ngarimoyhmang manbu mandjoleng kawarrawarrhme kore kurorre kukurlk. Manmorlak karridulknan kadulkdi manwern kore manberrk dja kore manduluhdulum kuwardehwarde kudjehdjedjelk. Bolkkime nawu wurdwurd minj kabirribengkan manme manbu bininjkenh. Manbu korroko dabborrabbolk birrimangi birringuni. Dja bolkkime larrk minj kabirriburrbun dja kabirribengkan mandjoleng manbu birrikukbele kabirrihkinje. Manekke karrire kore shop dja takeaway mannekke manme karribayahme karringun.