Joy Nabegeyo

Skin Name: Ngalwamud
Language: Kunwinjku
Dreaming: Yirridjdja
Clan: Djalama
Date of Birth: 28-10-1965
Community: Oenpelli : NT

Biography
Joy Nabegeyo is the daughter of Bilinjarra Nabegeyo and Malalwanga Her twin sister Leonie Nabegeyo..

Joy Nabegeyo

available products