Karnbowh ( Tree Snake )
Karnbowh ( Tree Snake )

$420.00

Karnbowh is a tree snake. It lives in trees. Sometimes it crawls on land and on grass. When it bites we don’t die. Tree snakes eat smalls insects like butterflies, grasshoppers and small frogs.

Ngalbu karnbowh ngalka nayin ngalengman kabarndi kore kundulk, yika karrinan kawake kurorre dja ngaldjakwarre minj karridowen bu kanbaye larrk.Ngalengman kangun mayh kilekilel yiman kordbolbok djaddedde merllemerlleh yika mak kungarre karrire karrinan karnbowh kabarndi kore kundulk yika kore kundalk kubolkwern karrinan ngalbu karnbowh.

Size 147 x 9 cm | Medium Carving | Catalogue # 1370-23 | Year 2023

Out of stock

Artist  Marita Nabegeyo

 

further details

Size 147 x 9 cm
Medium  Carving
Catalogue # 1370-23
Year 2023